GroenLandje
 
Ecodorp

 

Groenlandje

Een plek dat voor ieder

Was

Als moedervlek gedeeld

Over huiden van mensen

Jong en oud en rijk en arm en

Al hen die niet in tweeën te splitsen zijn

Konden zijn op Groenlandje

We zongen over bergen

Die als suikerspinnen op tongen smelten

We danste terwijl de maan onze wimpers streelde

We zwommen in de spiegel van vrijheid

We aten tussen de zang van krekels

En vonden liefde onder de sterren

Het was romantisch, het was mooi

Maar vergeet niet dat het ook strijden was

Huizen bouwen

Als rauwdouwers in de rauwe ochtend dauw

De blubber die knieën toe eigenden

De regen die botten doorweekte

De winter

Ze was ons bijna vergeten,

Tot ze onze wagens binnen viel,

Ze klopte niet eens.

De bomen begaven het bijna

De tenten bleven niet staande

Onder de woestheid van haar

Zijnheid

De winter kroop tussen lakens

Ze werkte over

En wij volgde haar danspassen

Deden salto’s en gingen kopje onder op haar tempo

Tot

Ze volmaakt was

Toen ging ze liggen

Onze longen werden licht

Toen ze ademhaalde

We zagen haar pracht neerdwarrelen

Als as van een feest goed gevierd

We ontwaakte tot de realisatie

Dat de natuur in overleg was geweest

We mochten blijven

We mochten zijn, samen

Met de vlier, de lijsterbes, de elk

Ook de Spaanse aak verwelkomde ons,

De koolmees, pimpelmees

De meeuw en meerkoet, spreeuw, de slechtvalk

Die niet heel noch half zo slecht is

De koekoek, ooievaar, de fazant, hanenpoot, de zuring

Smeerwortel, melkdistel, mosterdblad en paardenbloem

Zevenblad, Judaspenning

We

Waren welkom

Tot een bestemmingsplan

De afweging van menszijn zwaarder vond wegen

Dan eenvoudig zijn

Bureaucratie luidde een nieuwe noot

Terwijl wij al lang in bed lagen

Ze heette ons onwelkom

Dus staan we vandaag luidruchtig stil

In waardering voor alles dat we geleerd hebben

En alles dat we nog zullen leren

Over de complexe eenvoud van de natuur

Tot wie wij uiteindelijk behoren

 

Groenlandje bracht liefde in harten

Die door stadsbeton uitgedroogd waren

Ze gaf ons Matisse op muren die steden egaal wensen

Ze gaf ons dansende ritmes onder

Trillingsfrequenties van een maan die nog steeds

In ons geloofd

Zoals wij in de wereld geloven

Zolang ze maakbaar blijft zullen wij haar

Dromen waarmaken

Vandaag vieren we een uitvaart

Terwijl het gevoel al in onze harten aan wal is gegaan

We zullen haar reddingsboten zijn

En steeds nieuw strand vinden

We zullen ons binden aan iedere korrel zand

De ruimte toe eigenen

En voor Wageningen

Verdere plaatsen ontwaken

Om de dans voort te zetten

We zullen waden door paden

Dik begroeid met distels

(Want die zijn er ook)

De veranda van ons genot zal voortleven onder een hemel

Dat haar eigen symfonie componeert

En wij zullen blijven dansen


Noortje


 Laatste nieuws:


We hebben samen met onze vrienden op creatieve wijze afscheid genomen van de locatie aan de haven.
Het was een mooie tijd daar en we zijn erg dankbaar.
Heeft u of weet u een nieuwe locatie voor ons, neem dan contact met ons op.


Petitie:
Groenlandje moet blijven


Groenlandje in de media:

Omroep Gelderland   

De Gelderlander


Moedertje Ppauw

Vadertje Groen

Project MEWW


Voor contact met de bewoners kunt u mailen naar info@groenlandje.nl
Afgelopen evenementen:

De Uitvaart 1 juli
Laatste performance van Groenlandje! 

Groenlandje, ademruimte voor de stad

Groenlandje is voor Wageningen heel veel ineen: ecodorp, culturele broedplaats, kunstenaarsvrijplaats, toekomstexperiment, een sociale ontmoetingsplaats, een ecologische leef- en ontdekkingsplaats en doorlopend scholieren en studenten experiment. Deze veelzijdigheid is niet in een hokje te plaatsen dus zullen we ons uitweiden over de drie belangrijkste taken voor ons; ecologisch leven, cultureel werken/inspireren en het stimuleren van de nieuwe economie.

- Ecologie
De waarde van lokale ecosystemen kunnen wat ons betreft niet overschat worden. Wij streven ernaar om in harmonie met de natuur te leven, zo hebben wij er bewust voor gekozen geen honden en katten te houden, geen harde muziek te draaien, geen hout te stoken. Hiermee beperken we tegelijkertijd eventuele overlast voor de buurt. We zien onszelf als pioniers in de transitie naar een duurzaam leven. Onze uitdaging is om met een positieve ecologische impact te wonen, werken en inspireren. Er komen soms tientallen mensen per dag langs om te zien wat we van het landje gemaakt hebben, om mee te denken, zich te laten inspireren om zelf aan de slag te gaan met een (regeneratieve) gemeenschap opbouwen en nieuwe verbindingen tussen mens en natuur te vinden. Ze helpen ons met klussen of bijvoorbeeld met de inoculatie van eikenstammen om shiitake te kweken. We hebben al verschillende workshops plaats laten vinden, zowel aan middelbare scholieren als aan universiteitsstudenten, waarbij we onder andere een wilgenhut hebben gemaakt en de studenten hebben uitgedaagd om met vooruitstrevende ideeën voor een nog meer ecologisch en nog comfortabeler leven te bedenken. Groenlandje is een plaats waar geëxperimenteerd wordt met voedselbos- en permacultuurontwerpen, waar we leren wat ecologisch leven inhoudt, waar stadskinderen leren bouwen aan een toekomst. Studenten kunnen hier terecht wanneer ze te lang binnen hebben gezeten, ouderen stoppen er tijdens een wandeling om te zien waar de jeugd mee bezig is. We denken dat een meer holistische kijk (én ecosysteem herstel én voedselproductie én wonen én sociaal experiment) op wat de functie van een plek is nodig is om veerkrachtig de crisissen van de toekomst tegemoet te gaan. In deze onzekere tijd (corona pandemie, dreigende recessie en het massaal instorten van ecosystemen) is het extra belangrijk een rijke natuurlijke en culturele rafelrand te onderhouden.

- Cultuur
De naam Groenlandje is gekozen naar aanleiding van het utopische boek; Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. We zien Groenlandje graag als culturele vrijplaats met ruimte voor experimentele en innovatieve kunst, muziek, workshops, theater, improvisatie en andere creatie. Culturele vrijplaats-cultuur is de leefwijze van een groep mensen die de behoefte delen om op een zo vrij mogelijke manier een alternatieve en duurzame samenleving te vormen, met eigen gezamenlijke normen, waarden, beloning- en bestuurssystemen en tradities, en de aldus opgedane kennis vervolgens ook willen delen met de buitenwereld door het organiseren van activiteiten zoals lezingen, workshops, festivals en exposities. Voor onze officiële opening en tevens de opening van een groepsexpositie van platform beroepskunstenaars Wageningen, die op 28 maart zou doorgegaan zijn, hadden we verschillende kunstenaars en artiesten uitgenodigd om hun artistieke visie op de natuurlijke bezienswaardigheden op het landje los te laten. Door de Corona-crisis is dit evenement uitgesteld. Er zal op Groenlandje een cultureel programma worden aangeboden dat een alternatief vormt op het reguliere aanbod van kunst en cultuur. Er komt een projectruimte en een logeerplek voor kunstenaars in residentie. We constateren dat we als culturele vrijplaats veel bereiken met weinig middelen en veel waarde creëren hebben voor de stad Wageningen.

- Nieuwe-economie
Wij zijn mede kar-trekkers van een sociale lokale circulaire economie. We steunen en stimuleren lokale boeren en ondernemers door ons voedsel lokaal en met lokaal geld in te kopen. We werken nauw samen met organisaties als Boerengroep, Eurijn, Otherwise, Thuis en Emmaus. Als we samen ruimte geven aan plekken waarin eigenzinnige geesten aan onafhankelijke productie doen, wars van de marktwerking die de rest van de wereld in haar greep heeft, en waar menselijke waarden als inclusiviteit, solidariteit en collectiviteit centraal staan, zijn we goed op weg naar een nieuwe economie.

- Conclusie
Wat ons de voorbije maanden duidelijk is geworden, is dat veel Wageningers ons initiatief met veel plezier steunen en dat het typisch iets voor Wageningen is.
Wageningen heeft een zekere aantrekkingskracht op mensen die bezig zijn met de transitie. Er moet plaats in de stad zijn voor leuke ideeën, voor een samenspel van verschillende generaties, voor ontmoetingen met fazanten, aalscholvers, eenden en natuur. Mensen verlangen ernaar om in gezonde buitenlucht te zijn, de samenleving zoekt naar meer sociale cohesie en toevallige ontmoetingen die het leven maken.